Mail Grubuna üye olmak için aşağıdaki kutuya mail adresinizi girin

Google Grupları
Testis Kanseri grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

9 Temmuz 2008 Çarşamba

Evre Evre Tedavi Seçenekleri

Bu yazım Amerikan Kanser Derneğinin testis kanseri hakkındaki bir yayınının Türkçe'ye çevirisinden bir parçadır.Evre I Germ Hücre Tümörleri

Evre I seminomlar genellikle testisin ve spermatik kordun ameliyatla çıkarılmasını (radikal inguinal(kasıksal) orşiektomi) takiben bölgesel lenf nodlarını(kasıksal ve retroperitoneal(karın zarı ardı) lenf nodları) hedefleyen radyasyonla tedavi edilir. Seminomlar radyasyona çok duyarlı oldukları için yaklaşık 10-15 tedavi olacak şekilde düşük dozlar kullanılabilir. Evre I seminomların %95’inden fazlası bu şekilde tedavi edilebilir.
BT(bilgisayarlı tomografi) taraması sonucunda lenf nodlarına yayılım görülmediği halde doktorunuz radyoterapiyi tavsiye edebilir. Bunun nedeni, bu tip testis kanserlerinin %20’sinin lenf nodlarına yayıldığı halde görüntüleme testlerinde (BT gibi) görünmemesidir. Radyoterapi bu gizli metastazları yok etmede genellikle başarılıdır.
Radyoterapi kadar iyi çalışan bir başka seçenek ise ameliyattan sonra carboplatin ilacını içeren tek doz kemoterapi vermektir.
Evre I seminom tip testis kanserlerinin tedavisindeki bir diğer yaklaşım ise radyoterapi veya kemoterapi vermeden hastaları birkaç yıl boyunca yakından takip etmektir. Bunun için birkaç ayda bir kan testleri ve görüntüleme testleri (akciğer filmi ve BT gibi) yaptırılması gerekir. Eğer bu testlerde kanserin testis dışına yayıldığı görülmezse herhangi bir ek tedavi verilmez. Bu yaklaşım eğer orijinal testis kanseri 6cm’den büyük değilse ve kanser lenf damarlarına ya da kan damarlarına yayılmadıysa, hemen verilen radyoterapi kadar etkilidir.
Doktorun tedavi etmemeye karar vermesi tümörün büyüklüğüne ve yakındaki kan damarlarına yayılıp yayılmadığına bağlıdır.
Tümör büyükse veya kan damarlarına yayıldıysa doktor radyoterapi veya kemoterapi önerebilir.

Evre I nonseminom germ hücre kanserleri de yüksek oranda (%98) tedavi edilebilir. Fakat standart tedavi seminomlardan farklıdır. Seminomlar gibi birincil tedavi ameliyatla testisin tümörle birlikte çıkarılmasıdır(radikal inguinal orşiektomi). Daha sonra tedavi seçenekleri evreye bağlıdır.
Evre IA için 2 seçenek vardır:
1. Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu(RPLND). Bu yöntemle çok yüksek tedavi oranları elde edilmesiyle birlikte ciddi bir ameliyat olmasından dolayı komplikasyonları ve normal boşalma yeteneğini kaybetme riski vardır.
2. Yıllarca dikkatle yapılacak doktor muayeneleri ve testler. Bu gözlem olarak adlandırılır. Gözlemin avantajı, kemoterapinin ya da ameliyatın yan etkilerini yaşamamaktır. Dezavantajı ise doktor muayenelerini çok sık yaptırmak ve birçok test yaptırmak ve film çektirmektir. İlk 2 yıl boyunca doktor ziyaretleri ve kan testleri 1-2 ayda bir olmakta, BT ise 2-4 ayda bir olmakta. Dikkatli izleme olmazsa kanser geri gelebilir ve tedavi edilemeyecek kadar büyüyebilir.
Şimdiye kadar bu durum doktor ziyaretlerini ve takiplerini planlandığı gibi yapan erkeklerde görülmemiştir. Çoğu tekrar etme (10 kişiden 8’i) teşhis konulduktan sonraki ilk bir yıl içinde olur, diğerleri ise ikinci yılda oluşur. Tekrar eden hastalık genel olarak kemoterapiyle tedavi edilir.
Evre IB (T2, T3 veya T4) için 3 seçenek mevcut:
1. Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu
2. Gözlem (yıllarca yapılacak sık doktor muayenesi ve testler)
3. 2 kür kemoterapi. Bu seçenekte yüksek tedavi oranı mevcuttur, ancak kemoterapi yan etkilerinin dezavantajı (çoğunlukla kısa dönem yan etkiler, 2 kür uzun dönem yan etkilere daha az neden olur) vardır.
Evre IS için
Eğer tümör evresi IS ise, testis/tümör çıkarıldıktan sonra bile tümör belirteçleri(AFP veya HCG gibi) hala yüksektir. Bu durumda 3 veya 4 kür tam doz kemoterapi önerilir.
Doktorlar kanserin tekrar edebileceğini tümörün belli özelliklerine göre bilirler. Bu özellikler kan testlerine ve tümörün mikroskop altında nasıl göründüğüne dayanır. Eğer bu özellikler mevcutsa, doktorlar gözlem seçeneğini pek tavsiye etmezler.

Evre II Germ Hücre Tümörleri

Evre II seminomlar
retroperitoneal lenf nodlarının büyüklüğüne göre farklı tedavi edilirler.
IIa ve IIb evrelerinde, lenf nodları 5 cm’den büyük değildir(hacimli olmayan evre II olarak da isimlendirilir). Bu evreler testisin çıkarıldığı ameliyatla (radikal inguinal orşiektomi) ve ardından retroperitoneal lenf nodlarına radyasyon verilerek tedavi edilir. Genellikle evre II seminomlara, evre I seminomlara verilen rasyasyon dozundan daha fazla doz verilir. Önceleri, göğüs orta kesimindeki lenf nodları radyasyonla tedavi edilirdi, ancak günümüzde bu yöntem tavsiye edilmemektedir.
Evre IIc’de lenf nodları 5 cm’den büyüktür (bu evre bazen hacimli evre II olarak adlandırılır). Evre IIc seminomlar radikal inguinal orşiektomiyi takiben 3 kür BEP (cisplatin, etoposide ve bleomycin) veya 4 kür EP (etoposide ve cisplatin) kemoterapiyle tedavi edilir. Evre IIc seminom için genellikle radyoterapi kullanılmaz.

Evre II nonseminom germ hücre tümörlerinin tedavisi tümör belirteçlerine ve retroperitoneal lenf nodlarına bağlıdır. Bütün hastalar testisin tümörle birlikte çıkarılacağı radikal inguinal orşiektomi ameliyatını olurlar. Ameliyattan sonra 2 temel seçenek vardır:
1. Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonunu (RPLND) takiben, eğer çıkarılan lenf nodlarında kanser varsa kemoterapi verilir. Bu seçenek genellikle tümör belirteçleri, testisin tümörle birlikte çıkarılmasından sonra hala yüksekse veya BT filminde büyük lenf nodları görüldüyse uygulanmaz.
2. Kemoterapi. Bazen doktor hastaya direk kemoterapiyi önerebilir (RPLND ameliyatını yaptırmadan). Bu daha çok BT sonucunda retroperitoneal lenf nodları çok büyük görülürse veya testis tümörle birlikte çıkarıldıktan sonra hala tümör belirteçleri yüksekse tavsiye edilir. Önerilen kemoterapi rejimleri 4 kür EP (etoposide ve cisplatin) veya 3 veya 4 kür BEP (cisplatin, etoposide ve bleomycin) olur.
Kemoterapiden sonra, retroperitondaki lenf nodlarının durumunu görmek için BT tekrar çekilir. Eğer hala büyükse ameliyatla çıkarılır.
Tümör belirteçleri orşiektomiden sonra hala yüksekse, ilkin kemoterapi uygulanır. Daha sonra BT veya PET sonuçlarına göre lenf nodlarının ameliyatla çıkarılması düşünülür.

Evre III Germ Hücre Tümörleri

Evre III germ hücre tümörleri (seminomlar ve nonseminomlar) orşiektomiyi takiben kemoterapiyle tedavi edilir. Temel rejimler evre II testis kanserleri için kullanılanla aynıdır (genellikle cisplatin, etoposide ve bleomycin). Bu tedavi %70’in üzerinde başarı oranına sahiptir.
Kemoterapi tamamlandıktan sonra doktorlar kalan kanser olup olmadığına bakarlar. Bazen birkaç tümör kalır. Bunlar daha çok akciğerde ve retroperitoneal lenf nodlarındadır. Bu tümörler genellikle ameliyatla çıkarılır ve tedavi tamamlanır. Kanseri beyne metastaz yapmış hastalar genellikle kemoterapiyle birlikte beyni hedefleyen radyoterapi alırlar. Ayrıca beyin tümörünün ameliyatla alınması da bir başka seçenektir.
Eğer tümör belirteçleri çok yüksekse standart kemoterapi tedavisi başarılı olmayabilir ve daha agresif tedaviyi amaçlayan klinik deneyler en iyi seçim olabilir.
İlk kemoterapi ilaçlarıyla tedavi edilemeyenler diğer ilaçlarla tedavi edilir. Bazen doktor, normal kemoterapi işe yaramazsa, kök hücre naklini önerebilir.

Tekrarlayan Germ Hücre Tümörleri

Eğer tedaviyle kanser yok olur ve daha sonra geri gelirse buna kanserin tekrarlaması(relaps) denir. Tekrarlayan germ hücre tümörlerinin tedavisi başlangıç evresine ve tedavisine dayanır. Eğer tekrarlayan tümör küçükse (ve eğer önceden sadece orşiektomiyle tedavi edilmişse), retroperitoneal lenf nodunda tekrarlayan kanser ameliyatla (RPLND) tedavi edilir. Ameliyatın sonucuna göre, kemoterapi tavsiye edilebilir.
Eğer retroperitoneal lenf nodunda tekrarlayan kanser çok fazlaysa veya başka bir yerde ortaya çkarsa genellikle kemoterapi tavsiye edilir. Takiben ameliyat gerekebilir.
Eğer hasta BEP kemoterapisiyle tedavi edildikten sonra kanser tekrar ortaya çıkarsa ya da BEP tedavisi işe yaramıyorsa farklı ilaçlarla tedavi edilir (ifosfamide, cisplatin ve etoposide, paclitaxel veya vinblastine).
Kemoterapiyle tedavi edilen testis kanseri geri geldiğinde yapılacak tedavi doktorların istediği kadar etkili değildir. Bu yüzden, kemoterapiden sonra tekrar ortaya çıkan kanserlerin tedavisinde, yüksek doz kemoterapiyi takiben otolog (aynı canlıdan alınan) kan kök hücre nakli gerekebilir. Bu seçenek standart kemoterapiye kıyasla daha iyi bir seçenektir.
Genel olarak, eğer kemoterapi tedavisi işe yaramıyorsa, tekrarlayan testis kanserlerini tedavide uzmanlaşmış merkezlerden ikinci bir görüş almak muhtemelen en güvenilir yoldur.

Sertoli Hücre ve Leydig Hücre Tümörleri

Radikal inguinal (kasıksal) orşiektomi genellikle Sertoli hücre tümörü ve Leydig hücre tümörü için önerilir. Radyoterapi ve kemoterapi bu nadir görülen testis kanserlerinde genellikle etkili değildir. Eğer doktor, tümörün testis dışına metastaz (yayıldığını) olduğundan şüphelenirse retroperitoneal lenf nodlarını ameliyatla çıkarabilir.

Daha Fazla Tedavi Bilgisi

Daha detaylı tedavi seçenekleri için Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) ve Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) iyi birer bilgi kaynağıdır.
NCCN, önde gelen 19 ulusal kanser merkezinin uzmanlarından oluşur ve doktorların hastaları tedavi ederken izlemeleri gereken kanser tedavi kılavuzu hazırlar. Bu bilgiler NCCN internet sayfasında mevcuttur. (Daha sonra bunların Türkçe çevirisini yapacağım.)

16 yorum:

ibrahim dedi ki...

bende testis kanserine yeni yakalanan ve ameliay olan bi hastayım ve suan bana radyoterapi öeneriliyor ama almam gerekirmi endişerelmim var kısrılık konusunda yazılarını eklediğin için cok tsk ederim beni cok aydınlattınız ve rahatlattınız cok ğüzel bi sayfa olmus tsk ler

çiğdem dedi ki...

Geçmiş olsun İbrahim. Tedavi yöntemi konusunda çok araştırmanı tavsiye ederim. Özellikle testis kanseri tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor bulabilirsen çok iyi olur. Eğer istersen mail grubumuza katıl. Belki diğer arkadaşlar sana tavsiye verebilir.

Adsız dedi ki...

15 şubatta testis kanseri teşhisi konuldu bana da. Ameliyatı uzman bir doktora yaptırmak istedim ve A.Ü.'den bir profesöre ulaştım. Ameliyatım başarılı geçti ve sağ testisim alındı. Patoloji sonucuna göre tunika albunea dışına metastaz yok. Germ hücreli testis neoplazmı. Fakat kan değerlerim olması gerekenden çok yüksekti. B-HCG 1000, AFP ise 402 idi. İki doz BEP kemoterapiye karar verildi. Üç hafta sonra geldiğimde kan değerlerim yeniden ölçüldü. B-HCG 118'e, AFP ise 99'a gerilemiş. İlk kürün ilk 5 gününü aldım. Beklediğim kadar sıkıntılı geçmedi. Yarın ilk kürün ikinci bleomysinini alacağım. Radyoterapinin önerilmemesinden metastaz olmadığı çıkarımını yaptım. Ne kadar doğrudur, bilmem.

çiğdem dedi ki...

Geçmiş olsun. Metastaz olup olmadığını belirlemek için tomografi çekilmiş olması gerek. Radyoterapi sadece seminom tipte tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Nonseminomsa kemoterapi uygulanıyor. Grubumuza katılırsanız seviniriz.

Adsız dedi ki...

iki buçuk yıl önce bende yakalandım ve hemen ameliyat oldum bhcg 60 afpt 29 idi ameliyattan sonra bhcg 25 afpt 1.7 geriledi 3 kür kemoterapi gordum tumör markerleri normele döndü ama metastas vardı ameliyatla noduller cıkartıdı ve patolaojı temiz çıktı dr. um 3ayda bir kontrol önerdi ve simdi kontrollere devam ediyorum herkese gecmiş olsun kemoterapiden korkmayın etkili bir tedavi yöntemi baska tedavi secenekleri aramadan dr. ne derse onu yapın

Çiğdem dedi ki...

Geçmiş olsun. Neyse ki o günleri geride bırakmışsınız. Gruba katılmayı düşünmez misiniz?

Adsız dedi ki...

merhaba,bir hafta önce sol testisim alındı sadece zarın dışına çıkmamış izlendi ve bütün taramalarım temiz gözüküyor.fakat ürolog yinede medikal onkolojiye gitmemi tavsiye etti gitmelimiyim?

Çiğdem dedi ki...

Gecmis olsun. Oncelikle doktor olmadigimi ve bu blogda yazanlarin sadece buldugum kaynaklarin turkceye ceviri oldugunu belirtmek isterim. Bu hastaligin tedavisini belli doktorlardan olusan bir konseyin duzenlemesinde fayda var. eger gorustugun urolog uroonkolog degilse bir medikal onkologla da gorusmende fayda var. bir de mail grubumuza uye olmani tavsiye edecegim. Orada diger arkadaslarin da fikrini alirsin. Tekrar gecmis olsun.

Adsız dedi ki...

Bende 2006 yılında testis tümörüne yakalandım o zamanlar askerliğimin son günleriydi. beta hcg 115 afp 40 çıktı ilk kan sonucum hemen ameliyat edildim ardından değerler normale döndü 6 ay sonra tekrar değerler arttı 3 kür bep kemoterapisi gördüm. Doktordan korkuma tekrar hastalık haberi verilmesin diye 3 ayda bir kan veriyorum ama ultrason ve tomografiye giremiyorum. Allah kimseye yaşatmasın ancak iyiki kemoterapi görmüşüm 7 yıldır kan sonuçlarım hep normal bhcg 0.1 afp 2.34 çıktı en son. Siteniz çok güzel detaylı bilgi vermek isterim sorusu olan arkadaşlara 7 yıllık iyi kötü deneyim sahibi olduk. Gruba nasıl katılacağımı bilemedim bu arada

Çiğdem dedi ki...

Geçmiş olsun. Neyse ki her şey çok geride kalmış. Mail grubuna üye olmak için sitedeki kutucuğa mail adresinizi yazmanız yeterli olacaktır diye biliyorum. Eğer olmazsa bana mail atın sizi gruba ekleyim.

serkan copur dedi ki...

ıyı gunler bende yaklasık 6 aydır sag testısımde sıslık var ve agrısız ayrıca mr ve utrosonda bı kıtle gorunuyo fakat tümor mu ıltıhapmı bellı degıl ve amelıyat olmamı soyledıler suan profosör bır doktor arıyorum ve yardım ıstıyorum acaba amelıyat olmam lazımmı ve kan tahlılı ve buna benzer hıc bı sey yapılmadı ? yardım lutfen

Adsız dedi ki...

Serkan bey benimde babamda ayni rahatsizlik var netten mhrs'ye girip randevu alicaksin üroloji'den gidiceksin muayene edicek ultrason isticek ama yani % 90 tumor var.. gecmis olsun..

Unknown dedi ki...

İyi günler bn de testis kanseri hastasıyım bep vip gibi birçok kemoterapi aldım daha sonra da yuksek doz kemoterapi ve kemik iliği nakli oldum.. Bundan sonra ki süreçte insallah atlattım diye düşünüyorum kontrollere yeni baslayacm bni nasil takıp ederler kan tahlili veya tomografi ile faln mi

Gokhan Uzun dedi ki...

İyi günler bn de testis kanseri hastasıyım 2 yıldır almadığım kemoterapi kalmadı daha sonra yuksek dozda kemoterapi aldim ve otolog nakil yapıldım bundan sonra ki süreçte nasıl takıp edilecegm kan tahlili veya tomografi ile faln mi onu merak ediyorum

Çiğdem dedi ki...

Geçmiş olsun. Bu konuda uzman olmadığım için sana bir cevap vermem mümkün değil. Istersen mail grubuna üye olup diğer arkadaşların tavsiyelerini alabilirsin.

Adsız dedi ki...

bende testis kanserine yakalandım evre 1 b iki kür kemoterapi aldım simdi 6 ayda bir konrol oluyorum 1 yılı gectı herkese geçmiş olsun